ἀτυζομένην

ἀτύζομαι
to be distraught from fear
pres part mp fem acc sg (attic epic ionic)
ἀτύζω
to be distraught from fear
pres part mp fem acc sg (attic epic ionic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.